Aktuality
Výročná správa 2017
Výročná správa 2017
25.04.2018
Cenník služieb
Cenník služieb
25.04.2018
Darujte nám 2 % z dane z príjmu
Darujte nám 2 % z dane z príjmu
29.01.2018
Výročná správa 2016
Výročná správa 2016
13.04.2017
Cenník služieb
Cenník služieb
13.01.2017
Výročná správa 2015
Výročná správa 2015
20.06.2016
Darujte nám 2 % z dane z príjmu
Darujte nám 2 % z dane z príjmu
03.02.2016
Dotácie a granty
Dotácie a granty
27.01.2015
Verejné obstarávanie
Verejné obstarávanie
21.06.2014
Výročné správy
Výročné správy
28.05.2013
Cenník služieb
Cenník služieb
04.01.2013
Zmluvy
Zmluvy
03.01.2013
faktury
faktury
10.11.2012

Správa o výsledkoch realizácie projektu
Správa o výsledkoch realizácie projektu
25.10.2012
V čom sme lepší: Anglický jazyk
V čom sme lepší: Anglický jazyk
14.04.2010
V čom sme lepší: Počítačové zručnosti
V čom sme lepší: Počítačové zručnosti
10.03.2010
V čom sme lepší: Efektívna komunikácia
V čom sme lepší: Efektívna komunikácia
16.02.2010
V čom sme lepší: Legislatívne minimum
V čom sme lepší: Legislatívne minimum
02.12.2009
V čom sme lepší: Manažérsky kontroling
V čom sme lepší: Manažérsky kontroling
09.11.2009
V čom sme lepší: Poskytovanie prvej pomoci
V čom sme lepší: Poskytovanie prvej pomoci
05.10.2009
V čom sme lepší: Riadenie ľudských zdrojov, personalistika a motivačný systém
V čom sme lepší: Riadenie ľudských zdrojov, personalistika a motivačný systém
21.09.2009
Zahájenie vzdelávacích aktivít v rámci projektu “Zvýšenie kvality a vytvorenie podmienok pre lepšie plnenie poslania sociálneho zariadenia vďaka zvýšeniu kvality ľudských zdrojov”
Zahájenie vzdelávacích aktivít v rámci projektu “Zvýšenie kvality a vytvorenie podmienok pre lepšie plnenie poslania sociálneho zariadenia vďaka zvýšeniu kvality ľudských zdrojov”
02.09.2009
Vďaka podpore s ESF vybavujeme školiace miestnosti
Vďaka podpore s ESF vybavujeme školiace miestnosti
24.08.2009
Začíname realizovať vzdelávací projekt
Začíname realizovať vzdelávací projekt
02.06.2009
Projekty
Projekty
06.03.2009
 1