Zaujímavé projekty

    V roku 2008 sme v partnerstve so Strednou odbornou školou vo Vrbovom realizovali zaujímavý projekt. V rámci jeho realizácie boli našim klientom poskytované kadernícke a kozmetické služby a poradenstvo na tému starostlivosť o vlasy, pleť a ruky v staršom veku. Projekt sa stretol s veľkým záujmom našich obyvateľov. Financovanie projektu zabezpečil Trnavský samosprávny kraj. Ďalšie projekty boli zamerané na zlepšenie úrovne bývania, na vybudovanie bezbariérových priestorov, modernizáciu kuchyne, výmenu okien, dverí, zateplenie budovy a opravu fasády, ale tiež na aktivity s klientmi. Projekty boli financované z rôznych nadácií a grantov.