Čo ponúkame - V čom sme dobrí

    DD a DSS Klas n.o. je známy svojimi zaujímavými aktivitami s obyvateľmi. S najväčším ohlasom sa stretávajú:

  • pochovávanie basy
  • stavanie mája na dvore domova spojené s Majálesom
  • letné opekačky a posedenia pri záhradných koncertoch
  • dožinkové slávnosti
  • vinobrania
  • varenie slivkového lekváru
  • Katarínska zábava
  • Spevácka súťaž „Slávik domova“
  • Vianoce

Zvlášť pekné sú aktivity v rámci adventného obdobia.