Čo ponúkame

    DD a DSS Klas n.o. poskytuje starostlivosť občanom, odkázaným na pomoc inej osoby. Poskytujeme ubytovanie, stravovanie, zaopatrenie, pranie bielizne, upratovanie, záujmovú činnosť, depozitné služby a rehabilitáciu. Odborný zdravotný a ošetrovateľský personál zabezpečuje nepretržitý dohľad nad zdravotným stavom našich klientov. Lekársku starostlivosť zabezpečuje naša zmluvná lekárka pravidelnými návštevami u klientov, geriatrička na zdravotnom stredisku v meste a tiež odborní lekári v neďalekých Piešťanoch. Na odborné vyšetrenia klientov doprevádza náš personál. Stravovacia prevádzka pripravuje pre klientov okrem racionálnej aj diétnu stravu v závislosti od ich zdravotného stavu. Strava je pestrá a vyvážená. Do zariadenia chodí dvakrát do týždňa masér fyzioterapeut. V budove Klas je malá prevádzka pedikúry. Jej služby využívajú nielen obyvatelia mesta a blízkeho okolia, ale aj naši klienti. K imobilným klientom príde pedikúrka priamo na izbu. Do domova pravidelne prichádzajú študentky miestnej Strednej odbornej školy a poskytujú našim klientom kadernícke a kozmetické služby. V rámci voľnočasových aktivít v domove funguje spevácky súbor Klas, ktorý reprezentuje naše zariadenie aj za bránami domova. Klienti sa pravidelne stretávajú aj na krúžku šikovných rúk.