Čo ponúkame - O nás

Nezisková organizácia bola založená 20.05.2000 zápisom do Registra neziskových oranizácií pri vtedajšom Krajskom úrade v Trnave. Zakladateľom neziskovej organizácie je  Mesto Vrbové.