Kontakty

Domov Klas n.o.

Nám. sv. Cyrila a Metoda 6/8, 922 03 Vrové

Pracovisko Domov Klások: ul. P. Jantauscha 1136/9,
922 03 Vrbové

Čísla účtov:
Klientský:   SK12 0900 0000 0051 1291 1012 (slúži na úhrady za pobyt)
Bežný:        SK48 0900 0000 0051 1290 9879

Riaditeľka: Mgr. Eva Juhásová

Tel: 033/7791602, mobil: 0904 959 626

e-mail: ddklas@mail.t-com.sk

Zdravotný úsek

Hlavná sestra: Zita Javorská

Tel. : 0910 800 404

e-mail: domovklas@gmail.com

Službukonajúca zdravotná sestra:

Tel: 033/7732231

Sociálny úsek

Sociálna pracovníčka:

Mgr. Jana Suchánová

Tel.: 0910 800 404

e-mail: socialna.klas@gmail.com

Stravovacia prevádzka:

Vedúci: Erik Cifra

Tel. 033/7732232

Ekonomický úsek:

Ing. Ivana Langová

Tel.: 033/7792254

Pracovisko DSS Klások:

Tel.: 033/7792662
Mobil: 0910 110 107