Aktuality
Vďaka podpore s ESF vybavujeme školiace miestnosti
Vďaka podpore s ESF vybavujeme školiace miestnosti

Vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP Zamestnanosť a sociálny inklúzia sa podarilo vybaviť a zariadiť 4 školiace miestnosti pre našich zamestnancov.

Školiace miestnosti boli zariadené pre potreby realizácie vzdelávacích aktivít v rámci projektu "Zvýšenie kvality a vytvorenie podmienok pre lepšie plnenie poslania sociálneho zariadenia vďaka zvýšeniu kvality ľudských zdrojov".