Aktuality
Začíname realizovať vzdelávací projekt
Začíname realizovať vzdelávací projekt

Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Klas n.o. realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia projekt pod názvom "Zvýšenie kvality a vytvorenie podmienok pre lepšie plnenie poslania sociálneho zariadenia vďaka zvýšeniu kvality ľudských zdrojov" Realizácia projektu je naplánovaná v období 02/2009 - 12/2010.

Hlavným cieľom projektu je podpora ďalšieho vzdelávania zamestnancov s cieľom zvýšiť dostupnosť, kvalitu a rozsah poskytovaných služieb.