Aktuality
Projekty
Projekty
Zvýšenie kvality a vytvorenie podmienok pre lepšie plnenie poslania sociálneho zariadenia vďaka zvýšeniu kvality ľudských zdrojov                                                                                                       Výzva na predkladanie ponúk pre vzdelávací projekt