Aktuality
Darujte nám 2 % z dane z príjmu
Darujte nám 2 % z dane z príjmu

Darujte nám 2 % z dane z príjmu

Domov Klas n.o. sa obracia na širokú verejnosť s prosbou o poukázanie 2% z daní právnických alebo fyzických osôb práve nášmu sociálnemu zariadeniu.

Finančné prostriedky získané z Vašich daní použijeme na zakúpenie posteľných obliečok a kresiel pre obyvateľov nášho domova. Prispejte aj vy na zlepšenie kvality života týchto našich seniorov. (V minulom roku sa nám podarilo zakúpiť sušičku bielizne práve z Vašich príspevkov.) Ďakujeme!

Postup a naše údaje

Forma postupu závisí od toho, či ste zamestnanec, fyzická osoba samostatne podávajúca daňové priznanie alebo právnická osoba:

• Zamestnanec:

• môže poukázať 2% (alebo 3% a to v prípade ak zamestnanec odpracoval u prijímateľa 40 dobrovoľníckych hodín. Do 15.2.2017 treba požiadať zamestnávateľa o Potvrdenie o príjmoch a daniach. Vyhlásenie o poukázaní 2% dane spolu s Potvrdením treba odovzdať alebo poslať na svoj Daňový úrad – do 31.3.2017. Minimálna poukázaná suma je 3,00 €.

• Tlačivo Vyhlásenia o poukázaní 2% dane nájdete na našej web stránke www.klasvrsbove.sk v ikone: na stiahnutie

Postup krokov: http://rozhodni.sk/…amestnancov/

• Fyzická osoba samostatne podávajúca daňové priznanie:

• Vyplňte si daňové priznanie. SZČO môže poukázať 2%. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Minimálna poukázaná suma 3,00 €

• Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2016) na váš daňový úrad. Postup krokov: http://rozhodni.sk/…zicke-osoby/

• Právnická osoba:

Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (resp. 2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa (čiže nás) je 8,30 EUR. Postup krokov: http://rozhodni.sk/…nicke-osoby/

Naše údaje (prijímateľ)

• IČO: 36084166

• DIČ 2021528630

• Právna forma: nezisková organizácia

• Názov: Domov Klas n.o.

• Sídlo: nám. sv. Cyrila a Metoda 6/8, 922 03 Vrbové

Ď A K U J E M E