Aktuality
V čom sme lepší: Efektívna komunikácia
V čom sme lepší: Efektívna komunikácia

Vzdelávanie v oblasti Efektívnej komunikácie absolvuje v rámci projektu financovaného z Európskeho sociálneho fondu 100 zamestnancov sociálnych zariadení. Rozsah školenia je 18 hodín.

Hlavným cieľom je zlepšenie znalostí cieľových skupín/zamestnancov v oblasti verbálnej i neverbálnej komunikácie, asertívneho správania a riešenia konfliktov. Zámerom je rozvíjať kľúčové schopnosti pracovníkov prostredníctvom sebahodnotenia a plánovania osobného rozvoja.