Aktuality
V čom sme lepší: Legislatívne minimum
V čom sme lepší: Legislatívne minimum

Zamestnanci sociálnych zariadení zapojených do projektu (celkovo 100 osôb) absolvujú vzdelávanie v oblasti legislatívneho minima v rozsahu 60 hodín.

Cieľom vzdelávania je zvýšenie znalostí v oblasti legislatívy, a to najmä: zmeny v legislatíve SR, nové aspekty poskytovania sociálnej starostlivosti; práva občanov; informovanosť v odboroch práva; občiansko-právne vzťahy; antidiskriminačná legislatíva