Aktuality
V čom sme lepší: Manažérsky kontroling
V čom sme lepší: Manažérsky kontroling

Vzdelávania v oblasti manažérskeho kontrolingu, v rozsahu 42 hodín, sa zúčastní celkovo 125 zamestnancov jednotlivých sociálnych zariadení zapojených do projektu.

Cieľom školenia je získanie vedomostí o základných princípoch kontrolingu a riadení výkonnosti, taktiež o definovaní manažérskych cieľov, plánovaní, hodnotení, zlepšovaní a využití moderných nástrojov pre procesné riadenie v praxi.