Aktuality
V čom sme lepší: Poskytovanie prvej pomoci
V čom sme lepší: Poskytovanie prvej pomoci

Vzdelávania v oblasti prvej pomoci sa zúčastní celkovo 100 zamestnancov sociálnych zariadení zapojených do projektu. Rozsah vzdelávacej aktivity je 12 hodín.

Hlavným cieľom je rozvíjať vedomosti a zručnosti zamestnancov pri poskytovaní prvej pomoci, od zhodnotenia situácie cez základné kroky pri oživovaní, popáleninách, úrazoch, krvácajúcich ranách, zlomeninách či epileptických záchvatoch.