Aktuality
Zahájenie vzdelávacích aktivít v rámci projektu “Zvýšenie kvality a vytvorenie podmienok pre lepšie plnenie poslania sociálneho zariadenia vďaka zvýšeniu kvality ľudských zdrojov”
Zahájenie vzdelávacích aktivít v rámci projektu “Zvýšenie kvality a vytvorenie podmienok pre lepšie plnenie poslania sociálneho zariadenia vďaka zvýšeniu kvality ľudských zdrojov”

V rámci projektu "Zvýšenie kvality a vytvorenie podmienok pre lepšie plnenie poslania sociálneho zariadenia vďaka zvýšeniu kvality ľudských zdrojov" plánujeme od septembra 2009 realizovať pre našich zamestnancov nasledujúce školenia: Manažérsky kontroling, Riadenie ľudských zdrojov, personalistika a motivačný systém, Poskytovanie prvej pomoci, Efektívna komunikácia, Legislatívne minimum, Počítačové zručnosti, Anglický jazyk.