Aktuality
V čom sme lepší: Riadenie ľudských zdrojov, personalistika a motivačný systém
V čom sme lepší: Riadenie ľudských zdrojov, personalistika a motivačný systém

Zamestnanci sociálnych zariadení zapojených do projektu (celkovo 100 osôb) absolvujú vzdelávanie v oblasti riadenia ľudských zdrojov, personalistiky a motivačného systému v rozsahu 30 hodin.

Cieľom vzdelávania je zlepšenie znalostí zamestnancov v oblasti plánovania a realizácie rozvoja ľudských zdrojov, uplatňovania rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti, technik riadenia hygienickych faktorov a motivačných faktorov.